NAJVEĆA NAUČNA I FILOZOFSKA REVOLUCIJA DO SADA!

TVRĐENJA
1) SUNCE JE TEČNA, USIJANA, KIPUĆA MAGMA!
2) SUNCE PROIZVODI ENERGIJU POMOĆU ANTIGRAVITACIONE SILE!
 
Kopernik je svoju naučnu i filozofsku revoluciju napravio menjajući samo polozaj Sunca i Zemlje. Sada ja menjam fizičko-hemijsku gradju Sunca i energetski proces kojim Sunce proizvodi energiju! Ovo je naučna i filozofska revolucija do sada nevidjenih razmera, ne samo da je stvaranje Nove Fizike neminovnost, nego će kao požar izazvati stvaranje drugih Novih Nauka kao i Nove Filozofije!
 
Dokazi za 1. tvrđenje:
 
• Najnoviji snimci Sunca ( NASA Stereo Mision, SOHO, Solar Dynamic Observatory ) jasno pokazuju kako Sunce izgleda. Nikada ranije nismo videli Sunce bolje i jasnije nego sada. Potpuno jasno se vidi šta je materija u gasovitom agregatnom stanju a šta je tečna usijana kipuća magma. Pogledajte pažljivo i sami zaključite šta je šta! Nikakva matematika ili proračuni nisu potrebni! Sve je jasno vidljivo! NASA STEREO video snimci.
 
• Zemlja je tečna usijana magma sa veoma tankom ohlađenom korom! To isto su i druge planete Sunčevog sistema. Planete i ostali članovi Sunčevog sistema su samo kapljice sa Sunca koje je ono izbacilo u okolni prostor prilikom velikih eksplozija i oni su tačan pokazatelj Sunčeve burne prošlosti!
 
• Do sada je otkriveno oko 350 planeta koje kruže oko drugih zvezda i njihov broj će se samo povećavati! Planetarni sistemi oko zvezda su pravilo u kosmosu a ne izuzetak! Teorija da su planete nastale kondenzacijom teške prašine sa veoma udaljenih Supernova je potpuno apsurdna! Nikakva kondenzacija nije moguća u uslovima Solarnog vetra koji postoji oko svake zvezde! Obrazac, da oko gasovitih zvezda sastavljenih od H i He, kruže tečne i čvrste planete sastavljene od težih i najtežih elemenata je potpuno apsurdan!
 
• Pomoću apsorpcionih linija Sunčevog spektra do sada je na Suncu detektovano preko 70 hemijskih elemenata koji se pojavljuju u prirodi, sto ne znači da nema i preostalih pedesetak (do danas je u Periodni sistem elemenata uvršteno 118), pa čak i težih nego što ih mi imamo na Zemlji! Slične rezultate daje i hemijska analiza Sunčevog vetra! Otkud svi ovi elementi na Suncu ako ono, prema važećoj teoriji, treba da počne proizvodnju težih elemenata od He tek za 5 milijardi godina?
 
• Površinska temperatura Sunca je sa prvobitno procenjenih 5800 K smanjena na 3500-4500 K što odgovara realnosti! To je temperatura koja odgovara temperaturi magme na Zemlji!
 
• Helioseizmologija pokazuje sve sličnosti sa zemaljskom seizmologijom! Uočeni su slučajevi cunamija na Sunčevoj površini. Posebno je interesantan zabeležen slučaj odbijanja, verovatno meteora, od Sunčeve površine, isti kao kad se pločasti kamen bačen pod malim uglom odbije od površine vode! Video.
 
• Snimak nestajanja Sunčeve pege, na kome se vidi kako se Sunčeva površinska magma preliva preko oboda pege i počinje da ispunjava levkasto udubljenje ( što je pravi opis pege )! Pege stvara hemijski teža Sunčeva magma koja je pomoću Sunčevih vulkana izbačena na površinu iz dubljih slojeva Sunca! Video.
 
• Shvatajući da su zvezde: tečna, usijana, kipuća magma, rešavamo problem nedostajuće mase u Kosmosu ili kako je danas zovemo, Tamne Mase! Nije masa tamna, tamno je naše shvatanje Prirode!
 
Dokazi za 2. tvrđenje:
 
• Moja Eureka o antigravitaciji dobivena je prilikom gledanja u veliku vatru! Da je vatra, odnosno plamen, antigravitacioni fenomen lako je dokazati posmatrajući njegov oblik. Da je u pitanju Arhimedov zakon onda bi izgled plamena bio srcolik ( kapljica sa vrhom nadole ) ali pošto je izgled plamena obrnuto srcolik tj. kapljica sa vrhom nagore, to dokazuje da je tu antigravitacija na delu! Plamen sveće u beztežinskom stanju ima oblik idealne polulopte ( ova pojava je zapažena i snimljena na Svemirskoj Stanici ) ali i na Zemlji u NASA laboratoriji koja omogućuje uslove nulte gravitacije!

 
• Smanjenje gravitacione sile Zemlje je registrovano u okolini vulkana, takodje Jeloustonu, i može se detektovati i na drugim mestima gde je temperatura Zemljine kore povišena!
 
• Termo-nuklearna ili vruća fuzija je prirodno nemoguć proces koga onemogućava antigravitaciona sila! Samo je hladna fuzija prirodno moguć proces!
 
• Veliki nedostatak neutrino čestica, koje predviđa Standardni Model Sunca. Neutrini se detektuju u skoro dva puta manjem broju od predviđenog!
 
• Eksperimentalno utvrđeno (1999.-2000. ) sve brže i brže širenje Kosmosa pokazuje porast intenziteta antigravitacione sile!
 
OTVORENA PITANJA!
• Ako nismo do sada ispravno razumeli: antigravitacionu silu, fizičko-hemijsku građu Sunca i energetski proces kojim Sunce proizvodi energiju, šta smo uopšte mogli ispravno da razumemo?
 
• Kako smo zaključili da je Sunce gasovito usijano telo sastavljeno od H i He, koje proizvodi energiju fuzijom H u He?
 
• Koliko smo drugih pogrešnih zaključaka izveli, ne samo u Fizici, nego i u svim drugim naukama?
 
JOŠ PITANJA!
• Zašto i dalje usavršavamo APSOLUTNO NEMOGUĆ MODEL ATOMA?
 
• Zašto i dalje pričamo o NEMOGUĆEM BIG BENGU?
 
• Zašto i dalje pričamo o NEMOGUĆIM CRNIM RUPAMA?
 
• Zašto i dalje trošimo svoje dragoceno vreme na APSURDNE TEORIJE U SVIM NAUKAMA?
 
• Šta mi i koliko uopšte znamo o prirodi i kosmosu?
 
MOGUĆI ODGOVORI NA GORNJA PITANJA:
Probajte da otkrijete bar deo istine i odgovora na gornja pitanja u knjizi Uvod u novu fiziku, koju možete besplatno preuzeti u elektronskom obliku klikom ovde.
Knjiga sadrži mnogo više detalja i obrazloženja o celoj problematici.
Možete takođe odštampati celu knjigu na papir ili je preporučiti prijateljima.
Bolju budućnost možemo izgraditi samo zajedno i samo sada!
Posla ima za hiljade mozgova, uključite i vi svoj!